Educatie

Principii:

  • Fiecare copil este unic şi are dreptul la afecţiune, siguranţă, protecţie, educaţie, joacă.
  • Fiecare copil are propriul ritm de dezvoltare intelectuală şi emoţională.
  • Fiecare copil are talente şi aptitudini care pot fi stimulate şi valorificate.
  • Fiecare parinte are dreptul să optimizeze şi să observe parcursul educaţional al copilului său.
  • Fiecare cadru didactic are obligaţia să abordeze metode şi tehnici instructiv-educative şi ludic-recreative moderne, adaptate tipului de personalitate al copilului.

Obiective:

  • Asigurarea unui mediu propice pentru asimilarea şi aprofundarea cunoştinţelor despre lume în vederea descoperirii şi modelării propriei personalitaţi;
  • Facilitarea socializării copiilor în vederea stimularii pentru colaborare şi competiţie;
  • Dezvoltarea la copii a stimei de sine prin autocunoastere şi implicarea în activităţi diverse;
  • Asigurarea unui mediu stimulativ, relaxant, variat, cald şi jovial prin studiu asistat, joacă şi recreere;
  • Constituirea unei bune relaţii de comunicare între copii, părinţi şi cadre didactice, totul pentru valorificarea potenţialului intelectual-afectiv şi creativ al micului şcolar.